Testa din inomhusmiljö

Testa din inomhusmiljö

I vissa hus är det lätt att känna att inomhusmiljön inte är bra. Det kan kännas på lukten. Andra hus har dålig inomhusmiljö utan att det går att känna. Vill du veta hur luften i ditt hus är måste du testa den. Att testa är inte så svårt men kräver utrustning, du hittar detta på nätet.

Mögel

Den vanligaste orsaken till dålig inomhusmiljö är mögel. Mögel beror på fukt och det är ofta ganska lätt att hitta var i huset det finns mögel. I vissa fall räcker det att förbättra ventilationen för att bli av med möglet. Vanligare är dock att du behöver byta ut det material som angripits av mögel. Det kan vara bra att anlita en expert så du blir av med problemet.

Asbest

Om du efter en mätning hittar asbest i inomhusluften kommer du att behöva anlita experter. Asbest kommer ofta från gamla ventilationsrör och dessa rör är inte alltid så enkla att byta själv.

Radon

Radon i inomhusluften är relativt vanligt i Sverige. Många skyller på de typer av byggnadsmaterial som användes i äldre bostäder. Radon kommer dock vanligtvis från marken. Radon är cancerframkallande men skulle du upptäcka radon i din bostad så går det att åtgärda.