Översyn av skorstenen

Översyn av skorstenen

För att en eldstad eller braskamin vara funktionell så gäller det att skorstenen i huset är i användbart skick. Är huset bygg med en skorsten så behöver den årlig översyn och om man sköter om sin skorsten så kan den hålla länge, väldigt länge.

Om skorstenen är i dåligt skick så kan du få eldningsförbud och din eldstad eller braskamin är då en dålig investering.  Beroende på vilket skick skorstenen är i så kanske du är i behov av professionell hjälp för att få till den. Det finns vissa säkerhetsregler som måste uppfyllas för att få använda en skorsten i ett hus.

Många gånger så finns det flera kanaler i en skorsten som man kanske inte vanligtvis tänker på. Varje kanal har sin funktion förutom att föra bort rökgaser från eld i braskaminen eller eldstaden. Det kan också finnas kanaler för köksfläkt för allt matos och en kanal som tar bort fukt från badrum, tvättstuga och andra våtrum.

Självklart så är det rökkanalen som utsätts för mest påfrestning med både rök och värme. Om den kanalen inte fungerar som den ska så kan soteld uppstå och det är viktigt att sota skorstenen regelbundet. Skorstensfejare finns garanterat på den ort du bor och de kan förutom att sota din skorsten även besiktiga skorstenar och braskaminer för att se om något behöver åtgärdas.