Vad krävs när du ska göra ett stambyte?

Vad krävs när du ska göra ett stambyte?

Ett stambyte är ett nödvändigt ont med jämna mellanrum. Det brukar vara aktuellt när husen börjar bli runt 40 år för att din levnadsmiljö ska hållas god. Stambytet gör att du kan känna dig trygg med att dina våtrumslösningar är gjorda enligt rådande riktlinjer samt att du gjort det du kan för att undvika vattenskador och liknande. Försäkringsbolagen brukar även efterfråga stambyte med viss frekvens för att undvika ökade premier på hemförsäkringen.

Stambyte i bostadshus

Att byta stammar i ett vanligt hus är något som husägare ofta drar sig för i det längsta, då kostnaden är omfattande. För att kunna byta samtliga rör som transporterar vatten till och från bostaden, krävs att tätskikten slås sönder. Det påverkar ofta samtliga badrum samt kök och eventuell tvättstuga. När projektet väl görs, brukar därför även renovering av dessa rum inkluderas. Renoveringsguiden har sammanställt tips på stambyte i vanligt hus.

Stambyte i bostadsrättsfastighet

Byte av stammar i en bostadsrättsfastighet är ett omfattande projekt och med anledning av det brukar projektet hanteras av styrelsen. För att säkerställa tydlighet för medlemmarna kring påverkan på avgifter, hantering av arbetet i respektive bostad, påverkan på badrumsinredningar och liknande så bör ett förberedande möte hållas av styrelsen. Bostadsjuristerna har sammanställt det viktigaste att tänka på inför ett projekt av det här slaget i en bostadsrättsförening.