Ett varmt och torrt hem

Ett varmt och torrt hem

Många av våra hus har problem med fukt. Det gör att det kan bli ett obehagligt klimat inomhus, men det kan också orsaka både mögel och rötangrepp på olika ställen i byggnaden.

private-house

Det här är problem som oftast kan åtgärdas med mer eller mindre arbetsinsatser och kostnader. En del kan du göra själv, men i många fall är det värt att anlita en yrkesman för att vara säker på att det blir fackmannamässigt utfört. Dessutom kräver vissa åtgärder att arbetet ska besiktas och försäkringsbolagen vill i de flesta fall ha bevis på att exempelvis våtrumsarbeten är korrekt utförda.

Fukt

De stora orsaken till många skador är fukt. Om du kan reducera höga fuktvärden till låga nivåer så har du löst många av dina problem. Det traditionella sättet att åtgärda det här är att med grävmaskin gräva upp rabatter och gräsmatta kring huset och byta ut den gamla dräneringen. I en del fall är det här fortfarande den enda lösningen, men det finns ett betydligt lättare sätt. Företaget Dryprotect använder en enklare metod där du slipper gräva upp tomten, istället placeras elektroder i väggarna som gör att du inom bara några månader har fått bort mycket av fukten. Om det fungerar? Dryprotect ger 20 års garanti.

Tak

Många hus har blivit tilläggsisolerade för att spara värme. I väggarna är det oftast korrekt gjort, men de som själv isolerat på vinden har av okunskap även täppt igen luftspalterna som ska garantera cirkulation. Det löses genom att ta bort isolering där taket möter huset, men de eventuella fuktskador som uppstått kan behöva grundlig sanering.

Fönster

Byte till treglasfönster ger energibesparingar, men ibland också problem med fukt. Äldre fönster är i regel något otäta och ger en naturlig luftcirkulation, medan treglasfönster är så täta att de i allmänhet behöver kompletteras med en fönsterventil. Läs mer i den här informationen från Energimyndigheten.