Värmeförluster i hemmet

Värmeförluster i hemmet

Värmeförlust är något man vill minimera i huset. Genom att lokalisera dessa och arbeta för att förhindra dem i största möjliga utsträckning kommer man kunna spara pengar varje månad på uppvärmningen av huset.

Hitta värmeläckor

Att identifiera värmeläckor på egen hand behöver inte vara så svårt som det först låter. Allt man behöver är tillgång till bra redskap som en IR termometer. Man riktar helt enkelt denna mot olika delar av husets utsida för att mäta temperaturen. Där det är varmare kan det också finnas ett värmeläckage. Det gäller att utforska alla eventualiteter innan man gör några större ingrepp för att fixa felet. Se bara till att mäta temperaturen när inte solen legat på och värmt upp utsidan.

Väggar och tak

Hittar man värmeläckor i väggen eller på taket kan isolering vara en vanlig anledning till läckaget. Att förbättra isoleringen är då en ganska självklar lösning, men det kan också bli ett väldigt omfattande projekt om man måste öppna upp byggnaden för att kunna göra detta. Tilläggsisolering på väggens utsida kan vara en alternativ lösning, men är fortfarande mycket jobb. När det gäller taket kanske det istället är dags att överväga att byta ut taket om det börjar lida mot slutet på sin livslängd.

Fönster och dörrar

Märker man att värmeläckaget kommer från fönster eller dörrar, eller båda för den delen, kan man först ta en titt på tätningslisterna och se om de kanske behöver bytas ut. När det gäller just fönstren kommer man behöva förvänta sig en större värmeförlust rent naturligt av att ha äldre tvåglasfönster än mer moderna treglasfönster. Det kan därför vara en bra idé att byta upp sig. Ett fönsterbyte kommer också öka värdet på bostaden.