Jordvärme

Jordvärme

Jordvärme eller markvärme som det ibland kallas är ett miljövänligt och är ett energisnålt alternativ. Det sänker din energikostnad med upp till 80 procent och höjer ditt värde på din fastighet och kan ses som en god investering för åtminstone 25 år framåt. Det är bekvämt och kräver minsta möjliga insats efter det att den är installerad. Du får både tid och pengar över till annat. Jordvärme tar sin energi direkt från naturen utifrån lagrad energi från solen, vattnet och luften. Det enda du behöver är elektricitet till värmepumpen som du installerat inomhus. Jordvärmen släpper inte ut några onödiga gifter uti naturen.

1369261-geothermal

Det är relativt enkelt att införa jordvärme i huset. Det är ett jobb som du själv kan planera inför och göra. Det krävs dock en bra grävmaskin för att jobbet inte ska ta allt för lång tid. Saknar du tid och kunskap att genomföra arbetet själv så kan du ta hjälp av ett företag som exempelvis kan genomföra grävarbetet. Det krävs att du har upp till 400 kvadratmeter mark för att kunna lägga ned kollektorslangen. Räkna ut storleken på värmepumpen och hur lång slang du behöver till ditt hus och garage. Vattenburet värmesystem inne i huset. Marken får gärna ha hög vattenhalt.

Det finns dock några saker som man själv måste tänka på när man gör markarbetet själv. Lägg inte kollektorslangen för tätt mellan varven, ett avstånd på minst 1,5 meter mellan slangarna. Slangen bör ligga på minst 90-150 centimeters djup. Närmast huset måste slangen isoleras, i övrigt behöver ingen isolering göras. Det är inga problem med att göra jobbet själv. Efter att slangen ligger i jord är det en del efterarbete för att få till en snygg gräsmatta eller så jämn mark som möjligt där du lagt ned kollektorslangen.

Det låter nästan för bra för att vara sant. Så här fungerar jordvärmen: värmen från jorden, grundvattnet överförs till kollektorslangen som är fylld med ett köldbärande vätska. Därefter transporteras värmen genom vätskan in i värmepumpen. Inuti värmepumpen finns ett iskallt köldmedium där värmen från jorden möts, köldmediet värms då upp några grader och ånga bildas. Av ångan som bildas leds det in i en kompressor, inuti kompressorn har temperaturen stigit snabbt och köldmediets gasform har höjts kraftigt. Den varma gasen kommer nu att överföras till värmesystem i huset som måste vara vattenburet. En behaglig och miljövänlig värme sprider sig nu i huset.